Wspieramy oraz bierzemy czynny udział w lokalnych wydarzeniach sportowych oraz kulturowych