Przystań kajakowa w Narwi

Przystań kajakowa nad rzeką Narew powstała ramach projektu pt. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi.

Obiekt powstał w roku 2013 na terenie Gminy Narew. W ramach inwestycji wykonano: pomost, suszarkę na kajaki, trzy wiaty, wieżę widokową, miejsce na ognisko wraz z ławkami i stołami, tablicę informacyjną oraz toalety.

 

Całość projektu została wykonana przez firmę Tartak „Bronek”

INWESTOR: Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi

http://www.portals.narew.gmina.pl/wydarzenia/113-inwestycje-gminne/1054-przystan-kajakowa-w-narwi