Ścieżka Przyrodnicza „Dąb Dominik”

Ścieżka przyrodnicza mająca charakter poznawczy i edukacyjny, wyznaczona poprzez najciekawsze tereny ekosystemu Poleskiego Parku Narodowego. Inwestycja została wykonana w 2015 roku. Zakres prac obejmował wymianę istniejącej oraz zaprojektowanie i wykonanie nowej infrastruktury na ścieżce przyrodniczej „Dąb Dominik”.

 

Całość projektu została wykonana przez firmę Tartak „Bronek”

INWESTOR: Poleski Park Narodowy

http://www.poleskipn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=322&Itemid