Usuwanie azbestu

Nasza firma posiada certyfikat konieczny do zdejmowania i transportowania azbestu z budynków mieszkalnych i użytkowych. Uprawnienia jakie posiadamy pozwalają nam na bezpieczne zabezpieczenie i usuwanie wyrobów zawierających azbest.